Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

5/5 - (1 vote)

 Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ACF cho từ khóa trọng tâm trong Rank Math, tự động lấy dữ liệu từ trường tùy chỉnh của bạn.

 su-dung-acf-cho-tu-khoa-trong-tam-trong-rank-math
Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm

Sử dụng ACF cho từ khóa mang lại nhiều lợi ích:

  • Tự động hóa: Không cần nhập thủ công từ khóa trọng tâm cho mỗi bài viết.
  • Nhất quán: Đảm bảo từ khóa trọng tâm luôn được cập nhật từ trường ACF.
  • Tiết kiệm thời gian: Giúp bạn tập trung vào việc tạo nội dung chất lượng.
  •  su-dung-acf-cho-tu-khoa-trong-tam-trong-rank-math
    Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

Cách Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm

Bước 1: Điều Hướng Đến Trình Chỉnh Sửa Tệp Chủ Đề

Trong bảng điều khiển WordPress của bạn, hãy vào Giao diện → Trình chỉnh sửa tệp chủ đề (đối với Chủ đề cổ điển).

 su-dung-acf-cho-tu-khoa-trong-tam-trong-rank-math
Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

Bước 2: Thêm Đoạn Mã

Thêm đoạn mã sau vào tệp `rank-math.php` của chủ đề:

“`php

function update_focus_keywords() {

$posts = get_posts(

array(

‘posts_per_page’ => -1,

‘post_type’      => ‘post’, // Thay ‘post’ bằng loại bài đăng của bạn.

)

);

foreach ( $posts as $p ) {

// Thay ‘article_topic’ bằng tên trường ACF của bạn.

if ( ! get_post_meta( $p->ID, ‘rank_math_focus_keyword’, true ) && function_exists( ‘get_field’ ) && ( null !== get_field( ‘article_topic’, $p->ID ) ) ) {

update_post_meta( $p->ID, ‘rank_math_focus_keyword’, strtolower( get_field( ‘article_topic’, $p->ID ) ) );

}

}

}

add_action( ‘init’, ‘update_focus_keywords’ );

“`

Lưu ý:

* Thay thế `article_topic` bằng tên trường ACF mà bạn muốn sử dụng cho từ khóa trọng tâm.

* Đoạn mã này sẽ tự động cập nhật từ khóa trọng tâm từ trường ACF cho tất cả các bài viết đã xuất bản.

 su-dung-acf-cho-tu-khoa-trong-tam-trong-rank-math
Sử Dụng ACF Cho Từ Khóa Trọng Tâm trong Rank Math

Bước 3: Cập Nhật Tệp

Nhấp vào nút “Cập nhật tệp” để lưu thay đổi.

Kết Luận

Bằng cách sử dụng ACF cho từ khóa trọng tâm, bạn có thể tự động hóa quy trình SEO của mình và tập trung vào việc tạo nội dung chất lượng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Rank Math.

Xem thêm: API phân tích nội dung – Tích hợp chủ đề hoặc plugin của bạn với SEO xếp hạng toán học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.