Thẻ meta đồ thị mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với rank math seo

5/5 - (1 vote)

Thẻ Meta Đồ Thị Mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với Rank Math SEO

Thẻ Meta Đồ Thị Mở (Open Graph) là những đoạn mã giúp xác định giao diện trang web của bạn khi được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn.

Bằng cách thêm thẻ Meta Đồ Thị Mở vào trang web, bạn có thể kiểm soát cách hiển thị nội dung, bao gồm tiêu đề, mô tả, hình ảnh thu nhỏ và hơn nữa, thu hút người dùng nhấp vào liên kết của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ Meta Đồ Thị Mở và cách thêm chúng vào website bằng plugin Rank Math SEO.

Thẻ Meta Đồ Thị Mở là gì?

Tương tự như cách Schema giúp công cụ tìm kiếm hiểu nội dung trang web, thẻ Meta Đồ Thị Mở được Facebook tạo ra để chuyển đổi các thuộc tính web thành các đối tượng phong phú trên mạng xã hội. Thẻ Meta Đồ Thị Mở là một đoạn mã được thêm vào phần `<head>` của trang web, giúp Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác đọc, hiểu và hiển thị nội dung trang web một cách hấp dẫn trên nền tảng của họ.

Ví dụ về thẻ Meta Đồ Thị Mở:

“`html

<meta property=”og:title” content=”Tiêu đề trang của bạn” />

<meta property=”og:type” content=”website” />

<meta property=”og:url” content=”https://www.example.com” />

<meta property=”og:image” content=”” />

<meta property=”og:description” content=”Mô tả ngắn về trang của bạn” />

Mỗi thẻ Meta Đồ Thị Mở có một thuộc tính và một nội dung. Thuộc tính xác định loại thông tin bạn cung cấp (ví dụ: tiêu đề, loại, URL), trong khi nội dung là nơi bạn cung cấp thông tin cụ thể.

Danh sách các thẻ Meta Đồ Thị Mở cần thiết cho mỗi trang

Mặc dù có nhiều thẻ Meta Đồ Thị Mở, nhưng một số thẻ rất cần thiết cho mọi trang web:

og:title: Tiêu đề của trang web

og:type: Loại nội dung (ví dụ: website, article, product)

og:url: URL của trang web

og:image: Hình ảnh thu nhỏ đại diện cho trang web

og:description: Mô tả ngắn về nội dung trang web

Rank Math SEO tự động tạo một số thẻ Meta Đồ Thị Mở cho bạn. Tuy nhiên, bạn nên tùy chỉnh chúng để phù hợp với nội dung của từng trang.

The-Meta-Do-Thi-Mo-Kiem-soat-cach-hien-thi-website-cua-ban-tren-mang-xa-hoi-voi-Rank-Math-SEO
Thẻ Meta Đồ Thị Mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với Rank Math SEO

Thẻ Twitter

Ngoài thẻ Meta Đồ Thị Mở, Twitter cũng có bộ thẻ riêng để kiểm soát cách hiển thị nội dung trên nền tảng này. Các thẻ Twitter phổ biến bao gồm:

twitter:card: Loại thẻ Twitter (ví dụ: summary, summary_large_image, app)

twitter:site: Tên người dùng Twitter của trang web

twitter:creator: Tên người dùng Twitter của người tạo nội dung

Bạn có thể cấu hình thẻ Twitter trong phần Social Settings của plugin Rank Math SEO.

Thẻ Thẻ ứng dụng Twitter

Thẻ Thẻ ứng dụng Twitter cho phép bạn quảng bá ứng dụng di động của mình trên Twitter. Thẻ này hiển thị thông tin về ứng dụng, chẳng hạn như tên, biểu tượng và liên kết tải xuống, giúp người dùng dễ dàng cài đặt ứng dụng từ Twitter.

Thẻ Thẻ người chơi Twitter

Thẻ Thẻ người chơi Twitter cho phép bạn nhúng video và âm thanh trực tiếp vào tweet. Khi người dùng nhấp vào thẻ, nội dung đa phương tiện sẽ phát ngay trên Twitter mà không cần phải rời khỏi nền tảng.

Thẻ Video Yandex PRO

Thẻ Video Yandex được sử dụng để cung cấp thông tin về video trên trang web cho công cụ tìm kiếm Yandex. Các thẻ này giúp Yandex hiểu rõ hơn về nội dung video, từ đó cải thiện khả năng hiển thị của video trên kết quả tìm kiếm.

The-Meta-Do-Thi-Mo-Kiem-soat-cach-hien-thi-website-cua-ban-tren-mang-xa-hoi-voi-Rank-Math-SEO
Thẻ Meta Đồ Thị Mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với Rank Math SEO

Thẻ OG dựa trên sản phẩm

Đối với các website thương mại điện tử, thẻ Meta Đồ Thị Mở dựa trên sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm:

product:price:amount: Giá của sản phẩm

product:price:currency:  Đơn vị tiền tệ

product:availability: Tình trạng  sẵn có (ví dụ: in stock, out of stock)

Rank Math SEO tự động lấy dữ liệu sản phẩm từ WooC Commerce để tạo thẻ Meta Đồ Thị Mở cho sản phẩm.

Rank Math SEO cho phép bạn thiết lập hình ảnh đồ thị mở mặc định cho tất cả các trang hoặc cho trang chủ riêng biệt. Bạn có thể tải lên hình ảnh mong muốn và plugin sẽ tự động thêm thẻ Meta Đồ Thị Mở tương ứng.

The-Meta-Do-Thi-Mo-Kiem-soat-cach-hien-thi-website-cua-ban-tren-mang-xa-hoi-voi-Rank-Math-SEO
Thẻ Meta Đồ Thị Mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với Rank Math SEO

Phần kết luận

Thẻ Meta Đồ Thị Mở là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa hiển thị trang web trên mạng xã hội. Bằng cách sử dụng plugin Rank Math SEO, bạn có thể dễ dàng thêm và tùy chỉnh thẻ Meta Đồ Thị Mở, từ đó thu hút nhiều lượt nhấp chuột và tăng cường sự hiện diện của website trên các nền tảng mạng xã hội.

The-Meta-Do-Thi-Mo-Kiem-soat-cach-hien-thi-website-cua-ban-tren-mang-xa-hoi-voi-Rank-Math-SEO
Thẻ Meta Đồ Thị Mở: Kiểm soát cách hiển thị website của bạn trên mạng xã hội với Rank Math SEO

Xem Thêm: Tại sao bạn nên tránh mua và chia sẻ theo nhóm đăng ký rank math pro?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.