Toán xếp hạng có tương thích với crocoblock không?

5/5 - (1 vote)

Toán xếp hạng có tương thích với Crocoblock không?

Bài viết này sẽ thảo luận về tất cả các tính năng SEO mà bạn có thể truy cập từ sự tích hợp tương thích với Crocoblock này.

Crocoblock có nhiều plugin để giúp bạn xây dựng trang web bằng trình tạo trang Elementor. JetEngine, một phần của họ plugin này, cho phép bạn tạo các loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh, trường meta, v.v.

Về bản chất, bạn có thể tạo nội dung động bằng JetEngine để sử dụng chúng với Elementor một cách dễ dàng.

Tin tốt là Toán xếp hạng tương thích với Crocoblock! JetEngine tích hợp sẵn với Rank Math, cho phép Rank Math đọc và phân tích nội dung động của bạn để đưa ra các đề xuất SEO phù hợp hơn.

Định cấu hình các trường Meta để phân tích nội dung tương thích với Crocoblock

Để cho phép Rank Math phân tích cú pháp các trường meta được tạo bằng JetEngine, bạn có thể làm theo các bước sau:

Mở bảng điều khiển JetEngine (JetEngine → Bảng điều khiển JetEngine).

Toan-xep-hang-co-tuong-thich-voi-Crocoblock-khong
Toán xếp hạng có tương thích với Crocoblock không?

Điều hướng đến tab SEO trong bảng điều khiển JetEngine. Tab này chỉ hiển thị nếu bạn đã cài đặt và kích hoạt Rank Math trên trang web của mình.

Chọn tất cả các trường meta mà bạn muốn phân tích bằng Rank Math. Hiện tại, JetEngine chỉ hỗ trợ các loại trường Văn bản, Textarea, WYSIWYG và Repeater để được phân tích cú pháp bằng Rank Math.

Lưu thay đổi của bạn.

Bây giờ, nội dung được thêm vào các trường này sẽ được Rank Math xem xét trong quá trình kiểm tra phân tích nội dung, đảm bảo tương thích với Crocoblock.

Toan-xep-hang-co-tuong-thich-voi-Crocoblock-khong
Toán xếp hạng có tương thích với Crocoblock không?

Định cấu hình cài đặt SEO cho các loại bài đăng mới tương thích với Crocoblock

Với JetEngine, bạn có thể tạo các loại bài đăng tùy chỉnh tương thích với Crocoblock. Đối với các loại bài đăng mới này, bạn có thể định cấu hình cài đặt SEO, giống như các loại bài đăng mặc định có sẵn với WordPress.

Sau khi tạo loại bài đăng mới, bạn sẽ thấy thông báo Rank Math đưa bạn đến cài đặt Tiêu đề & Meta và cài đặt Sơ đồ trang web cho loại bài đăng mới được tạo.

Tiêu đề và cài đặt Meta:  Bạn có thể định cấu hình định dạng tiêu đề, định dạng mô tả, Lược đồ mặc định, v.v. Đừng quên, bạn có thể tận dụng các trường meta mà bạn tạo bằng JetEngine ở định dạng tiêu đề và mô tả của mình, đảm bảo tương thích với Crocoblock.

Cài đặt sơ đồ trang web: Bạn có thể quyết định xem bạn có muốn đưa/loại trừ những bài đăng này vào sơ đồ trang web của mình hay không.

Toan-xep-hang-co-tuong-thich-voi-Crocoblock-khong
Toán xếp hạng có tương thích với Crocoblock không?

Kết luận

Nhờ sự tương thích với Crocoblock, bạn có thể tận dụng sức mạnh của cả JetEngine và Rank Math để tạo nội dung động được tối ưu hóa cho SEO.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng các tính năng của Rank Math, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ của họ.

Toan-xep-hang-co-tuong-thich-voi-Crocoblock-khong
Toán xếp hạng có tương thích với Crocoblock không?

Xem Thêm: Việc cài đặt rank math có đảm bảo thứ hạng trên công cụ tìm kiếm không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.