Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

Rate this post

Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

Mặc dù các loại Schema có sẵn trong Rank Math đã đủ dùng cho hầu hết mọi người, nhưng với một số người dùng am hiểu, điều đó là chưa đủ. Nắm bắt được điều này, Rank Math PRO đã cho ra mắt Trình tạo Schema Tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng thêm Schema nâng cao cho website vào các trang web.

Với Trình tạo Schema nâng cao cho website, bạn có thể tạo Schema mới, điền thông tin và thêm vào trang web. Không chỉ vậy, bạn có thể tạo một cấu trúc Schema trống và lưu nó dưới dạng mẫu để sử dụng cho nhiều trang khác nhau.

Vượt ra khỏi giới hạn với Schema nâng cao cho website

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng tối đa Trình tạo Schema nâng cao cho website của Rank Math. Hãy cùng khám phá cách thức để bạn hoàn toàn làm chủ việc thêm Schema nâng cao cho website cho bài viết & trang web của mình

tu-tao-schema-nang-cao-cho-website-voi-rank-math-pro
Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

 

Bước 1: Kích hoạt module Schema trong Rank Math

Trước khi bắt đầu, bạn cần đảm bảo rằng module Schema của Rank Math đã được bật trên website. Hãy truy cập Rank Math SEO → Bảng điều khiển → Modules trong khu vực quản trị WordPress của bạn.

Bước 2: Chỉnh sửa bài viết hoặc trang web

Để thêm Schema nâng cao cho website, trước tiên, hãy truy cập màn hình chỉnh sửa cho bài viết hoặc trang web đó.

Bước 3: Mở Rank Math trong thanh bên Gutenberg

Bạn có thể mở Rank Math trong thanh bên Gutenberg bằng cách nhấp vào biểu tượng Rank Math SEO. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm dọc ở góc trên cùng bên phải của trang chỉnh sửa và chọn Rank Math trong phần Plugins.

Bước 4: Điều hướng đến cài đặt Schema

Điều hướng đến cài đặt Schema bằng cách nhấp vào tab Schema, sau đó nhấp vào Trình tạo Schema.

Bước 5: Chuyển đến tab Schema Tùy chỉnh

Trong Trình tạo Schema, hãy nhấp vào tab Schema Tùy chỉnh.

Bước 6: Thêm thuộc tính và nhóm thuộc tính

Trình tạo Schema nâng cao cho website cho phép bạn thêm các thuộc tính và nhóm thuộc tính. Bạn có thể bắt đầu bằng một mẫu trống và sau đó thêm các thuộc tính và nhóm thuộc tính của mình.

Bước 7: Lưu Schema Tùy chỉnh

Sau khi thêm các thuộc tính, bạn có thể lưu Schema nâng cao cho website. Có hai tùy chọn lưu trữ:

Lưu cho bài viết này: Lưu Schema Tùy chỉnh của bạn chỉ cho trang này.

Lưu dưới dạng Mẫu: Lưu Schema dưới dạng mẫu để sử dụng lại cho các bài viết khác. Mẫu Schema sẽ được lưu và truy cập trong Rank Math SEO → Mẫu Schema.

Cuối cùng, hãy cập nhật trang như bình thường sau khi thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào nút Xuất bản nếu đây là trang mới tạo. Bạn có thể kiểm tra Schema nâng cao cho website của mình bằng Công cụ Kiểm tra Kết quả Giàu của Google.

tu-tao-schema-nang-cao-cho-website-voi-rank-math-pro
Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

Tái sử dụng Schema hiệu quả với Mẫu Schema

Như đã đề cập ở bước trước, Schema nâng cao cho website có thể được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng lại cho các bài viết và trang khác trên trang web của bạn. Bạn có thể làm theo phương pháp trước để tạo Schema nâng cao cho website để lưu mẫu hoặc chỉ cần xây dựng một mẫu từ đầu bằng cách làm theo các bước được thảo luận dưới đây.

Bước 1: Mở Mẫu Schema

Truy cập Bảng điều khiển WordPress → Rank Math SEO → Mẫu Schema.

Bước 2: Thêm Mẫu Schema mới

Trang Mẫu Schema sẽ mở ra và Rank Math sẽ hiển thị tất cả Mẫu Schema của bạn tại đây nếu bạn đã tạo bất kỳ mẫu nào (bao gồm cả những mẫu đã lưu từ bài đăng). Để tạo Mẫu Schema mới, hãy nhấp vào nút Thêm Mẫu Schema Mới.

Bước 3: Chọn Schema Tùy chỉnh

Để tạo Schema nâng cao cho website từ đầu, hãy nhấp vào tab Schema Tùy chỉnh.

Bước 4: Chỉnh sửa Schema Tùy chỉnh

Cửa sổ chỉnh sửa ở đây sẽ trông giống như thế này, nơi bạn có thể thêm thuộc tính và nhóm thuộc tính. Bạn có thể nhận thấy rằng Trình tạo Schema nâng cao cho website có sẵn trong Mẫu Schema sẽ bao gồm một tab bổ sung có tên Điều kiện Hiển thị (chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn điều này trong giây lát).

Bước 5: Lưu Mẫu Schema

Sau khi bạn đã thêm các thuộc tính và nhóm thuộc tính bắt buộc, hãy nhấp vào nút Lưu.

Tùy chỉnh Schema chuyên sâu với các tùy chọn chỉnh sửa

Bây giờ chúng ta đã thảo luận về cách tạo Schema nâng cao cho website một cách ngắn gọn, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các tùy chọn chỉnh sửa mà Rank Math cung cấp.

3.1. Thêm Thuộc tính

Mỗi loại Schema được liên kết với một tập hợp các thuộc tính. Các thuộc tính này không là gì ngoài một cách có cấu trúc để thêm thông tin vào Dấu hiệu Schema.

Khi bạn nhấp vào tùy chọn Thêm Thuộc tính, một hàng mới sẽ được thêm bên dưới hàng hiện tại. Tại đây, bạn có thể nhập tên thuộc tính và giá trị của nó. Bạn cũng có thể tham khảo tài liệu chi tiết từ Schema.org để thêm thuộc tính và hiểu loại dữ liệu nào mà mỗi thuộc tính sẽ chấp nhận.

3.2. Thêm Nhóm Thuộc tính

Sự khác biệt giữa thuộc tính và nhóm thuộc tính khá đơn giản. Khi các thuộc tính có thể được sắp xếp một cách logic, tốt hơn là nên đặt chúng vào một nhóm.

Khi bạn nhấp vào tùy chọn Thêm Nhóm Thuộc tính, bạn sẽ phải xác định một nhóm thuộc tính mới. Bây giờ, bạn có thể thêm bất kỳ thuộc tính nào làm con cho nhóm thuộc tính này.

3.3. Hệ thống phân cấp

Hệ thống phân cấp cho phép chúng ta hiểu thuộc tính nào được liên kết với nhóm thuộc tính nào. Vì Dấu hiệu Schema có thể có nhiều nhóm thuộc tính, nên việc lồng các thuộc tính và nhóm thuộc tính không chính xác có thể gây nhầm lẫn và truyền tải một ý nghĩa không chủ định.

Ví dụ: AggregateRating là một loại Schema nên được lồng như một nhóm thuộc tính cho Schema Sản phẩm (hoặc các loại Schema có thể chấp nhận khác). Nhưng thay vào đó, nếu bạn đang lồng nó vào nhóm thuộc tính Đánh giá, mặc dù vẫn nằm trong Schema Sản phẩm, nhưng nó truyền tải rằng bạn đang đánh giá một bài đánh giá (thay vì đánh giá sản phẩm). Điều này sẽ tạo ra lỗi khi được kiểm tra bằng công cụ kiểm tra Schema.

Trình tạo Schema nâng cao cho website của Rank Math sẽ giúp bạn tránh những rắc rối như vậy vì các thuộc tính và nhóm thuộc tính được đánh dấu bằng các dòng rõ ràng, giúp dễ dàng hình dung hệ thống phân cấp khi xây dựng Dấu hiệu Schema.

3.4. Nhân bản Thuộc tính và Nhóm Thuộc tính

Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp trường hợp cần nhân bản các thuộc tính hiện có để thêm các thuộc tính Schema nhanh hơn. Biểu tượng sao chép đối diện với mỗi thuộc tính cho phép bạn nhân bản một thuộc tính.

3.5. Xóa Thuộc tính và Nhóm Thuộc tính

Tùy chọn Xóa sẽ cho phép bạn xóa các thuộc tính và nhóm thuộc tính.

3.6. Biến

Trình tạo Schema nâng cao cho website hỗ trợ các biến. Do đó, nếu dữ liệu (giá trị) cho các thuộc tính đã có sẵn trên bài đăng hiện có của bạn, thì bạn không cần phải thêm chúng theo cách thủ công vào Schema mỗi lần. Bạn có thể dễ dàng tham chiếu nó bằng cách sử dụng các biến và nếu Rank Math tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào được gán cho các biến này, nó sẽ tự động điền giá trị cho các thuộc tính này trong Dấu hiệu Schema.

Các biến sau đây có sẵn để sử dụng bên trong Trình tạo Schema. Bạn có thể tham khảo tài nguyên chi tiết này trên các biến của chúng tôi để hiểu dữ liệu mà chúng tham chiếu.

tu-tao-schema-nang-cao-cho-website-voi-rank-math-pro
Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

4. Xác thực dữ liệu có cấu trúc

Trình tạo Schema nâng cao cho website bao gồm một tab để Xác thực Mã sẽ tạo mã JSON-LD cho Dấu hiệu Schema mà bạn đã xây dựng. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng xác thực JSON-LD để xác định lỗi trong dữ liệu có cấu trúc của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo mã JSON-LD trên bài đăng hoặc trang thay vì Mẫu Schema. Vì hầu hết các thuộc tính trong Mẫu Schema sẽ được tham chiếu bằng cách sử dụng các biến, nên việc kiểm tra mã của mẫu sẽ đánh bại mục đích của Xác thực Mã.

Bạn có thể làm theo các bước chính xác được thảo luận bên dưới để xác thực dữ liệu có cấu trúc của mình.

4.1. Mở tab Xác thực Mã

Trong Trình tạo Schema nâng cao cho website của bài đăng / trang, hãy nhấp vào tab Xác thực Mã.

4.2 Sao chép mã JSON-LD

Trong tab Xác thực Mã, bạn sẽ thấy mã JSON-LD thực tế cho Schema tùy chỉnh mà bạn đã tạo. Đảm bảo rằng bài đăng của bạn được lưu dưới dạng bản nháp; nếu không, bạn sẽ không thấy mã đầy đủ.

Ở góc trên cùng bên phải, bạn sẽ thấy 2 nút – Sao chép và Kiểm tra bằng Google.

Nút Sao chép sẽ cho phép bạn sao chép mã vào khay nhớ tạm của mình để xác thực bằng bất kỳ công cụ Kiểm tra Schema nào. Hoặc cách khác, bạn có thể nhấp vào nút Kiểm tra bằng Google để Công cụ Kiểm tra Kết quả Giàu của Google sẽ mở trong một tab mới với dữ liệu Schema nâng cao cho website đã được dán vào công cụ.

4.3 Xác thực trên công cụ Kiểm tra Kết quả Giàu của Google

Để kiểm tra mã, bạn phải nhấp vào nút Kiểm tra Mã và Google sẽ chạy qua mã để cho bạn biết liệu mã đó có hợp lệ hay không.

Đây là cách kết quả sẽ trông như thế nào.

Sử dụng tính năng Xác thực Mã, bạn có thể nhanh chóng xác định xem Schema nâng cao cho website mà bạn đang thêm vào trang web hoặc trang của mình có hợp lệ hay không, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh đau đầu trong tương lai.

5. Điều kiện hiển thị

Như chúng tôi đã đề cập, Trình tạo Schema nâng cao cho website trong Mẫu Schema bao gồm một tab bổ sung – Điều kiện Hiển thị.

Schema nâng cao cho website được tạo trong Mẫu Schema có thể được áp dụng thực tế cho bất kỳ bài đăng / trang nào trên trang web của bạn chỉ bằng cách đặt theo quy tắc. Vì vậy, tóm lại, tùy chọn Điều kiện Hiển thị giúp tự động hóa Schema ở quy mô lớn có thể thực hiện được.

Để tạo Điều kiện Hiển thị để thêm Dấu hiệu Schema, hãy nhấp vào tab Điều kiện Hiển thị trong Trình tạo Schema nâng cao cho website của bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận chi tiết về các tùy chọn khác nhau có sẵn.

5.1. Bao gồm và Loại trừ

Điều kiện hiển thị có thể có 3 loại. Bao gồm, độc quyền hoặc Chèn.

Bao gồm – khi bạn chọn Bao gồm, tất cả các trang đáp ứng các điều kiện sẽ nhận được Schema.

Loại trừ – khi bạn chọn Loại trừ, tất cả các trang đáp ứng các điều kiện sẽ không nhận được Schema.

Chèn – khi bạn chọn Chèn một thuộc tính vào bất kỳ Schema hiện có nào.

Bằng cách này, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát các trang mà Schema được thêm vào. Bạn có thể chọn loại quy tắc bằng cách nhấp vào menu thả xuống và chọn loại quy tắc bạn chọn.

5.2. Toàn bộ Trang web, Lưu trữ và Số ít

Các tùy chọn sau đây sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu các trang để thêm / loại trừ Schema.

Toàn bộ Trang web – tùy chọn này cho phép bạn nhắm mục tiêu tất cả các trang trên trang web của mình, nhưng không giới hạn ở trang chủ, bài đăng, trang và kho lưu trữ.

Lưu trữ – nhắm mục tiêu cụ thể đến các trang tác giả, trang tìm kiếm, danh mục, thẻ và các trang lưu trữ của các đơn vị phân loại tùy chỉnh khác có sẵn trên trang web của bạn.

Số ít – nhắm mục tiêu các trang đơn lẻ của loại bài đăng, nhưng không giới hạn ở bài đăng, trang hoặc bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào bạn đã tạo trên trang web của mình.

5.3. Nhắm mục tiêu

Tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã chọn để nhắm mục tiêu, bạn sẽ thấy các tùy chọn bổ sung xuất hiện trên màn hình. Tuy nhiên, khi bạn chọn Toàn bộ Trang web, sẽ không có tùy chọn nhắm mục tiêu nào khác xuất hiện, vì rõ ràng là nhắm mục tiêu toàn bộ trang web.

Đây là những gì bạn sẽ thấy nếu bạn chọn Lưu trữ. Từ menu thả xuống mới, bạn sẽ có thể chọn trang lưu trữ nào mà Schema sẽ được thêm vào.

Nếu bạn chọn Số ít, bạn sẽ có thể chọn bài đăng, trang hoặc loại bài đăng tùy chỉnh (nếu bạn đã tạo bất kỳ bài đăng nào trên trang web của mình) từ menu thả xuống mới.

5.4. Lọc

Tùy chọn lọc là nơi bạn cuối cùng quyết định các trang hoặc bài đăng mà Schema được thêm vào. Ví dụ: nếu bạn chọn Lưu trữ → Danh mục để nhắm mục tiêu, thì bộ lọc sẽ giúp bạn chọn danh mục nào mà Schema sẽ thực sự được thêm vào.

Tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu nhập tên của danh mục, bài đăng, trang hoặc bất kỳ nhắm mục tiêu nào bạn đã chọn và Rank Math sẽ tìm kiếm chúng và cho phép bạn chọn chúng. Dưới đây là bản demo.

Quy trình tương tự sẽ được sử dụng bất kể bạn đã chọn nhắm mục tiêu nào; nó hoạt động cho tác giả, danh mục, thẻ, trang và bài đăng. Nếu bạn muốn thêm nhiều danh mục vào điều kiện hiển thị, bạn sẽ cần thêm một quy tắc khác.

5.5. Thêm và Xóa Quy tắc

Để làm cho nhắm mục tiêu chính xác, bạn chỉ có thể chọn các điều kiện hiển thị cụ thể. Tuy nhiên, sẽ có nhiều trường hợp bạn cần thêm cùng một Schema vào nhiều danh mục. Đó là lúc xếp chồng phát huy tác dụng.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể tạo nhiều quy tắc xếp chồng lên nhau để tạo các tùy chọn nhắm mục tiêu phức tạp một cách dễ dàng. Dưới đây là một số ví dụ về các tùy chọn nhắm mục tiêu phức tạp có thể được tạo bằng các tùy chọn nhắm mục tiêu của Rank Math một cách dễ dàng.

Bài đăng xuất hiện trong danh mục 1 và danh mục 2, ngoại trừ bài đăng cũng nằm trong danh mục 3

Tất cả các số ít trong một danh mục cụ thể ngoại trừ các trang có một thẻ nhất định

Tất cả các trang trên trang web của bạn ngoại trừ một số trang mà bạn tự chọn

Tất cả các bài đăng được viết bởi một tác giả cụ thể

Và nhiều cái khác.

Khi bạn nhấp vào tùy chọn Thêm Điều kiện Mới, một hàng mới sẽ xuất hiện bên dưới để thêm một điều kiện khác. Bằng cách này, bạn có thể kết hợp các điều kiện của mình với cài đặt Bao gồm / Loại trừ để thêm Schema nâng cao cho website mà bạn đã xây dựng, chính xác hơn là chỉ cho các trang bạn muốn thêm chúng.

Bạn cũng có thể xóa một điều kiện cụ thể bằng cách nhấp vào tùy chọn Xóa bên cạnh điều kiện.

Vì không có giới hạn về số lượng quy tắc bạn có thể thêm, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát chi tiết đối với những trang nào nhận được Schema.

5.6. Chèn

Rank Math PRO giúp bạn rất dễ dàng chèn các thuộc tính Schema vào bất kỳ Schema hiện có nào với sự trợ giúp của tùy chọn Chèn.

Để làm như vậy, hãy chọn tùy chọn Chèn và chọn nơi bạn muốn mở rộng Schema hiện tại bằng thông tin bổ sung.

5.7. Quy tắc Ưu tiên

Vì có nhiều loại quy tắc, điều quan trọng là phải biết quy tắc nào được ưu tiên hơn quy tắc nào khác. Không đi sâu vào chi tiết, bạn nên biết những điều sau:

Loại trừ được ưu tiên hơn Bao gồm.

Số ít & Lưu trữ được ưu tiên hơn tùy chọn Toàn bộ trang web.

Hy vọng rằng, điều này sẽ giúp bạn tạo ra các quy tắc tốt hơn cho trang web của mình.

tu-tao-schema-nang-cao-cho-website-voi-rank-math-pro
Tự tạo Schema nâng cao cho website với Rank Math PRO

6. Trường hợp sử dụng với Trình tạo Schema Tùy chỉnh

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến của Trình tạo Schema nâng cao cho website để xây dựng các loại Schema nâng cao.

6.1. Xếp hạng Tổng hợp của Nhà tuyển dụng

Schema này cho phép bạn đánh giá một tổ chức trên cơ sở nhà tuyển dụng và sau đó thêm xếp hạng để giúp người tìm việc. Schema cho Xếp hạng Tổng hợp của Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng được xây dựng bằng Trình tạo Schema nâng cao cho website, như được hiển thị bên dưới.

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng một số biến sẽ tham chiếu đến dữ liệu. Một số biến này đang trỏ đến các trường tùy chỉnh mà bạn có thể cần sửa đổi theo trang web của mình nếu bạn đang có kế hoạch triển khai Schema.

%title% – biến đề cập đến tiêu đề của bài đăng (tốt nhất là tên của tổ chức bạn đang đánh giá).

%customfield(employer-url)% – trỏ đến trường tùy chỉnh có tên employer-url, trường này đang chứa URL của tổ chức / nhà tuyển dụng đang được đánh giá.

%customfield(rating-value)% – trỏ đến trường tùy chỉnh có tên rating-value, trường này chứa giá trị xếp hạng tổng hợp cho nhà tuyển dụng.

%customfield(rating-count)% – trỏ đến tên trường tùy chỉnh rating-count, trường này chứa tổng số xếp hạng hoặc lượt bình chọn cho nhà tuyển dụng.

6.2. Nội dung Theo dõi và Tường phí

Đây là một trường hợp sử dụng phổ biến khác của Trình tạo Schema nâng cao cho website khi bạn muốn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục nội dung được gắn tường phí hoặc bị khóa của bạn. Dữ liệu có cấu trúc truyền đạt rõ ràng các phần bên trong trang của bạn bị khóa và giúp Google phân biệt trang với những trang liên quan đến việc che giấu.

Các thuộc tính sau được sử dụng để đánh dấu các phần bị khóa không cho người dùng truy cập.

isAccessibleForFree – nhận một giá trị boolean (đúng hoặc sai) cho phép bạn đặt xem trang có nội dung không thể truy cập miễn phí hay không.

cssSelector – bao gồm bộ chọn CSS chứa nội dung không khả dụng miễn phí (nguyên tắc tìm kiếm của Google khuyên bạn nên sử dụng bộ chọn lớp).

Mặc dù ví dụ trên cho thấy cách đánh dấu một phần được gắn tường phí duy nhất bên trong bài đăng, nhưng các nguyên tắc do Google cung cấp bao gồm hướng dẫn để đánh dấu nhiều phần phía sau tường phí.

7. Thêm một mảng với nhiều mục

Trình tạo Schema nâng cao cho website cũng cho phép bạn thêm nhiều mục dưới dạng một mảng trong Schema. Để làm như vậy, hãy thêm nhiều nhóm thuộc tính trong Schema, như được hiển thị bên dưới.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Lưu để lưu các thay đổi của bạn. Trình tạo Schema nâng cao cho website của Rank Math sẽ tự động thêm nó dưới dạng một mảng trong mã Schema. Bạn cũng có thể kiểm tra xác thực mã và xác nhận điều tương tự.

Kết luận – Bắt đầu Xây dựng Schema Tùy chỉnh

Đây chỉ là một số trường hợp sử dụng của Trình tạo Schema nâng cao cho website, nhưng trên thực tế, bạn có thể sử dụng Trình tạo Schema để xây dựng thực tế bất kỳ Schema nào được mô tả trong tài liệu Schema.org.

Mặc dù có thể khó khăn để bắt đầu xây dựng Schema tùy chỉnh của bạn, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ Kiểm tra Kết quả Giàu của Google để xác thực & sửa lỗi để trang web của bạn có cơ hội hiển thị kết quả phong phú (nếu công cụ tìm kiếm cung cấp một cho loại Schema).

Chúng tôi hiểu rằng cần một vài lần thử để xây dựng Schema nâng cao cho website của bạn mà không có lỗi. Nhưng việc xây dựng một Dấu hiệu Schema không có lỗi một lần và sử dụng nó làm Mẫu Schema có thể mở rộng quy mô toàn bộ quy trình và chắc chắn đáng để bạn dành thời gian.

Và, đó là nó! Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Schema với Rank Math, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi từ đây và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Xem thêm : Giới Thiệu Linh Hồn Cho Trang Web Của Bạn – Loại Schema Person

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.