Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu?

5/5 - (1 vote)

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu?

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu? – Rank Math không sử dụng key bản quyền cho mục đích nâng cấp lên Rank Math PRO. Thay vào đó, chúng tôi đã làm cho nó an toàn hơn và dễ dàng hơn cho bạn và bạn chỉ phải kết nối tài khoản Rank Math của mình và xác nhận đăng ký để kích hoạt Rank Math PRO trên trang web của bạn.

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn:

Ngoài ra, bạn luôn có thể kiểm tra danh sách các trang web được kết nối với đăng ký Rank Math PRO của bạn ngay trong khu vực tài khoản Rank Math của bạn. Nếu cần xóa bất kỳ trang web nào khỏi đăng ký PRO của mình, bạn có thể trực tiếp thực hiện việc đó từ bảng điều khiển Quản lý khách hàng trong khu vực tài khoản Rank Math của mình mà không cần phải đăng nhập vào trang web. Do đó, Rank Math cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giấy phép Rank Math PRO của bạn.

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 1
Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 1

Trong video sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình cài đặt và kích hoạt:

Nâng cấp lên Kế hoạch Rank Math PRO mà bạn lựa chọn

Bước đầu tiên – nếu bạn chưa làm như vậy – là sử dụng tài khoản Rank Math hiện tại của bạn để nâng cấp lên gói Rank Math PRO mà bạn chọn.

Tải xuống Rank Math PRO

Điều hướng đến khu vực tài khoản của bạn để tải xuống Rank Math PRO, như hiển thị bên dưới:

Cài đặt Rank Math PRO trên trang web của bạn

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 2
Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 2

Sau khi bạn đã tải xuống Rank Math PRO từ khu vực tài khoản của mình, đã đến lúc cài đặt nó trên trang web WordPress của bạn. Trước khi cài đặt Rank Math PRO, hãy đảm bảo rằng bạn cũng đã cài đặt phiên bản miễn phí Rank Math SEO, vì Rank Math PRO được xây dựng dựa trên phiên bản miễn phí để giữ cho các plugin mạnh mẽ và nhẹ.Để cài đặt Rank Math PRO, hãy đi tới khu vực quản trị WordPress cho trang web của bạn rồi điều hướng đến Plugins → Add New.

Sau đó nhấn vào Tải Plugin lên. Chọn tệp zip mà bạn đã tải xuống bằng cách nhấp vào Chọn tệp. Sau đó bấm vào Cài đặt ngay.

Kết nối tài khoản của bạn

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 3
Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 3

Bây giờ bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin Rank Math PRO trên trang web của mình, bạn cần xác thực tài khoản Rank Math của mình. Điều này có thể được thực hiện trong khu vực quản trị WordPress bằng cách điều hướng đến Xếp hạng SEO → Bảng điều khiển → Trợ giúp – như hiển thị bên dưới:Đảm bảo rằng bạn đang kết nối với cùng một tài khoản Rank Math mà bạn đã sử dụng để nâng cấp lên gói Rank Math PRO trước đó. Sau đó, nhấp vào Kết nối ngay.

Chọn cấp độ kế hoạch

Nếu bạn có nhiều giấy phép được liên kết với tài khoản Rank Math của mình, bạn sẽ có tùy chọn để chọn gói bạn muốn kích hoạt trang web này – như hiển thị bên dưới:

Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 4
Khóa cấp phép Rank Math PRO của tôi ở đâu 4

Lưu ý: Nếu bạn không thấy đăng ký PRO ở đây thì có thể bạn đã sử dụng địa chỉ email khác để mua Rank Math PRO. Trong trường hợp đó, hãy đăng xuất khỏi tài khoản Rank Math và sử dụng địa chỉ email được liên kết với đăng ký Rank Math PRO của bạn để đăng nhập, sau đó thử lại các bước trên.

Sau đó, bạn chỉ cần nhấn OK, KÍCH HOẠT NGAY. Và bây giờ bạn đã nâng cấp thành công lên Rank Math PRO – xin chúc mừng! 🎉

Và thế là xong! Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về việc cài đặt và kích hoạt Rank Math PRO trên trang web của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi từ đây và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.