Yoast SEO 4.1: Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức

Rate this post

Yoast SEO 4.1: Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức

Yoast SEO 4.1: Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức – Như bạn có thể biết, chúng tôi đã thêm khá nhiều tính năng mới vào Yoast SEO trong vài tháng qua. Hôm nay đánh dấu sự ra mắt của Yoast SEO 4.1, phiên bản đầu tiên trong số nhiều phiên bản sẽ ra mắt trong năm mới. Bên cạnh việc sửa một số lỗi, phiên bản này còn có hai tính năng mới chính: xem trước đoạn trích trên thiết bị di động và hỗ trợ đầy đủ cho tiếng Đức về khả năng đọc và phân tích nội dung.

Yoast SEO 4.1: Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn:

Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 1
Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 2

Vì lưu lượng truy cập trên thiết bị di động đã làm lu mờ lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn nên bạn bắt buộc phải tối ưu hóa trang web của mình theo bất kỳ cách nào có thể cho thiết bị di động. Một trong những cải tiến này là làm cho đoạn văn bản của bạn trở nên tốt hơn khi sử dụng trên thiết bị di động.

Trong nhiều năm, Yoast SEO đã cung cấp một cách để xem đoạn văn bản trông như thế nào trong các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kiểm tra đoạn trích trên thiết bị di động. May mắn thay, điều đó sắp thay đổi.

Yoast SEO 4.1 thêm bản xem trước đoạn trích trên thiết bị di động, vì vậy giờ đây bạn có thể trực tiếp kiểm tra xem đoạn trích của mình trông như thế nào trên thiết bị di động. Chế độ xem mặc định là màn hình nhưng bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem để bạn có thể biết rõ cách bài đăng của mình sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm tùy thuộc vào chế độ xem bạn chọn.

Bằng cách này, bạn có thể viết một đoạn văn bản hoàn hảo hoạt động tốt trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Bản phát hành đầu tiên này có hiệu suất thực thi khá khiêm tốn và sẽ được tinh chỉnh sâu hơn trong tương lai.

Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 2
Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 1
  1. Xem trước đoạn trích di động

  1. Khả năng đọc và phân tích nội dung của tiếng Đức

Yoast SEO không chỉ cải thiện khía cạnh kỹ thuật của trang web WordPress của bạn mà còn cung cấp các công cụ vô giá giúp bạn viết nội dung chất lượng. Công cụ Phân tích Nội dung cải tiến sẽ phân tích bài đăng blog bạn đang viết trong thời gian thực và đề xuất các cải tiến về SEO và khả năng đọc. Trước đây, những đề xuất dễ đọc này chỉ có bằng tiếng Anh, nhưng Phân tích nội dung Yoast hiện cũng hỗ trợ đầy đủ tiếng Đức. Nhiều ngôn ngữ đang được triển khai.

Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 3
Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 4

Hỗ trợ ngôn ngữ đầy đủ cho tiếng Đức không chỉ cho phép Yoast SEO 4.1 phân tích khả năng đọc của văn bản tiếng Đức mà còn cho phép Yoast SEO Premium cung cấp các đề xuất liên kết nội bộ bằng tiếng Đức. Điều này có nghĩa là khi viết một bài đăng bằng tiếng Đức, bạn sẽ nhận được đề xuất về các bài viết liên quan trên trang web của mình mà bạn có thể cân nhắc liên kết đến. Xây dựng một cấu trúc trang web hoàn hảo chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Sự thật thú vị: Để hiểu đầy đủ về bài đăng và đưa ra những gợi ý có giá trị, chúng ta phải lọc ra những từ không cần thiết hoặc những từ khác cản trở việc phân biệt ý nghĩa của bài đăng. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh, chúng tôi sử dụng một danh sách dài các từ mà chúng tôi sẽ tự động lọc ra.

Đối với tiếng Đức, có vẻ như chúng tôi cần một danh sách dài hơn vì các trường hợp ngữ pháp. Kiểm tra ví dụ này: Trong tiếng Anh nó là “a”, “an” và “the”, trong khi tiếng Đức có “das”, “dem”, “den”, “der”, “des”, “die”, “ein ”, “eine”, “einem”, “einen”, “einer”, “eines”. Hãy xem chúng tôi muốn nói gì? Chúng tôi nóng lòng muốn xem ngôn ngữ Hà Lan mang lại những gì.

Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 4
Yoast SEO 4.1 Đoạn mã trên thiết bị di động và khả năng đọc tiếng Đức 1
  1. Xem trước đoạn trích di động

Cảm ơn bạn, dass sie sich für Yoast SEO entschieden haben!

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến bài viết SEO đối với website của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.