Rank Math cài đặt nhập và xuất

5/5 - (1 vote)

Rank Math cài đặt nhập và xuất

Rank Math cài đặt nhập và xuất – Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết về tất cả các tùy chọn Nhập-Xuất trong Rank Math và những gì bạn có thể làm với nó. Như bạn có thể đã đoán, cài đặt Nhập-Xuất được sử dụng để sao lưu cài đặt của Rank Math và sử dụng lại chúng trên các trang web khác nhau hoặc trong trường hợp bạn đang thử nghiệm các cài đặt SEO khác nhau.

Rank Math cài đặt nhập và xuất là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn:

Cài đặt Nhập-Xuất nằm trong menu WordPress của Rank Math. Điều hướng đến Menu WordPress → Xếp hạng SEO Toán → Trạng thái & Công cụ → Nhập & Xuất để đến trang cài đặt. Trong trường hợp, nếu bạn không tìm thấy tab Nhập & Xuất, hãy kiểm tra xem bạn đã chuyển sang Chế độ nâng cao trong Rank Math chưa.

Trang cài đặt Nhập và Xuất có rất nhiều tùy chọn.

Xuất cài đặt

Phần Cài đặt Xuất cho phép bạn xuất cài đặt Rank Math hiện tại của mình sang một tệp mà bạn có thể lưu trữ trên máy tính của mình và thậm chí chia sẻ với người khác. Lưu ý rằng định dạng xuất không phổ biến đối với các plugin SEO, ngay cả khi có cài đặt như vậy. Điều đó có nghĩa là cài đặt được xuất từ ​​Rank Math không thể được nhập vào các plugin SEO khác và ngược lại.

Cài đặt xuất được chia thành 5 cài đặt phụ. Mỗi cài đặt phụ này đại diện cho một phần cài đặt được định cấu hình trong Rank Math. Đây là ý nghĩa của từng cài đặt.

Cài đặt chung

Bao gồm tất cả Cài đặt chung trong Rank Math, bao gồm cài đặt cho Liên kết, Hình ảnh, Đường dẫn, Công cụ quản trị trang web, Màn hình 404, v.v. Về cơ bản, nó bao gồm tất cả cài đặt mà bạn sẽ tìm thấy trong phần Cài đặt chung của Rank Math.

Tiêu đề và Meta

Rank Math cài đặt nhập và xuất 1
Rank Math cài đặt nhập và xuất 1

Cài đặt này bao gồm tất cả cài đặt Tiêu đề và Meta mà bạn định cấu hình trong Rank Math, bao gồm cài đặt cho Meta Toàn cầu, Địa phương và Xã hội, tiêu đề cho trang chủ, kho lưu trữ và các trang khác của bạn, v.v. Nó bao gồm tất cả các cài đặt mà bạn sẽ tìm thấy và định cấu hình trong cài đặt Tiêu đề và Meta trong Rank Math.

Cài đặt sơ đồ trang web

Tùy chọn này bao gồm tất cả cài đặt mà bạn định cấu hình trong cài đặt Sơ đồ trang web của Rank Math, như được hiển thị ở đây:

Cài đặt trình quản lý vai trò

Rank Math có trình quản lý vai trò tích hợp cho phép bạn cấp hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ tính năng nào của Rank Math. Bạn có thể tìm thấy cài đặt Trình quản lý vai trò của mình tại đây:

Chuyển hướng

Tùy chọn này xuất tất cả các chuyển hướng mà bạn đã thiết lập với Rank Math. Bạn có thể xem tất cả các chuyển hướng của mình trong Menu Chuyển hướng của Rank Math.

Khi xuất cài đặt của mình, bạn có thể chọn xuất một hoặc nhiều cài đặt. Để sao lưu cài đặt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tất cả cài đặt của mình nhưng trong một số trường hợp khác, bạn có thể bỏ qua một số cài đặt.

Ví dụ: nếu bạn đang xuất cài đặt của mình để sử dụng chúng trên một trang web khác thì bạn có thể chọn 4 cài đặt đầu tiên, nhưng không chọn chuyển hướng.

Xuất cài đặt của bạn

Để xuất cài đặt của bạn, trước tiên hãy chọn tất cả cài đặt bạn muốn xuất, sau đó nhấp vào nút”Xuất”.

Tệp sẽ được tự động tải xuống máy tính của bạn.

Có một vài điều cần lưu ý ở đây. Tệp đã xuất có dấu thời gian trong tên, dấu thời gian này có thể giúp bạn xác định thời điểm xuất tệp. Tuy nhiên, không có cách nào để xác định cài đặt nào bạn đã chọn để xuất cùng với cài đặt đó.

Rank Math cài đặt nhập và xuất 2
Rank Math cài đặt nhập và xuất 2

Nếu bạn định tạo nhiều bản sao lưu với các cài đặt khác nhau thì chúng tôi khuyên bạn nên thêm một số thông tin bổ sung vào tên tệp để phân biệt với các cài đặt khác. Hoặc bạn có thể tạo một thư mục riêng để xuất với các cài đặt khác nhau. Tóm lại, bạn không thể xác định cài đặt bạn đã chọn để xuất từ ​​chính tệp đó. Hãy chắc chắn thực hiện một số biện pháp để bạn có thể làm được điều đó.

Nhập cài đặt của bạn

Trong phần trước, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách xuất cài đặt của mình. Tuy nhiên, làm cách nào để bạn nhập các cài đặt đó trở lại Rank Math? Bằng cách sử dụng phần Cài đặt nhập. Phần này khá đơn giản. Nhấp vào nút”Chọn tệp”để chọn tệp nhập.

Hộp thoại chọn tập tin sẽ mở ra. Điều hướng đến đường dẫn nơi bạn đã lưu tệp đã xuất, chọn tệp đó và sau đó nhấp vào nút”Chọn để tải lên”.

Thông báo”Không có tệp nào được chọn”bên cạnh nút sẽ thay đổi thành tên tệp. Nhấp vào nút Nhập để bắt đầu quá trình nhập.

Đôi điều bạn nên biết về quá trình nhập khẩu. Bất cứ khi nào một số cài đặt được nhập, chúng sẽ ghi đè hoàn toàn các cài đặt hiện có. Điều đó có nghĩa là cài đặt hiện tại của bạn sẽ bị mất vĩnh viễn. Thông thường, bạn sẽ cẩn thận khi nhập cài đặt của mình, nhưng đôi khi, bạn có thể không cẩn thận. Kết quả là một mớ hỗn độn trong cài đặt SEO.

Để khắc phục sự cố này, Rank Math sẽ tự động sao lưu cài đặt hiện tại của bạn và lưu nó. Vì vậy, ngay cả khi bạn vô tình làm hỏng quá trình nhập của mình theo cách nào đó, luôn có một bản sao lưu hữu ích để khắc phục nó.

Thông báo xuất hiện ở đầu trang khi bạn nhấp vào nút Nhập cũng cho biết điều tương tự. Nhấp vào nút”OK”để tiếp tục.

Trang sẽ tự động làm mới sau vài giây và bạn cũng sẽ thấy thông báo xác nhận ở đầu trang. Thông báo cũng sẽ cho bạn biết về bản sao lưu được tạo, bạn có thể thấy trong phần Sao lưu.

Rank Math cài đặt nhập và xuất 3
Rank Math cài đặt nhập và xuất 3

Thực hiện và khôi phục bản sao lưu

Bây giờ, bạn có thể thắc mắc, tại sao lại có tùy chọn xuất và tùy chọn sao lưu? Cả hai lựa chọn này đều giống nhau phải không?

Vâng, các tùy chọn tương tự nhau, nhưng không giống nhau. Tùy chọn Xuất được thiết kế để cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quá trình xuất bằng cách chỉ xuất một phần cài đặt, điều này làm cho tùy chọn này trở thành tùy chọn lý tưởng để làm việc với các trang web bên ngoài hoặc các trang web khác. Tùy chọn Sao lưu được thiết kế để chỉ tạo bản sao lưu cho trang web của bạn. Đó là giải pháp nhấp chuột sẽ nhanh chóng sao lưu tất cả cài đặt của bạn. Đây là cách nó làm việc.

Và một bản sao lưu mới được tạo, được gắn nhãn thời gian mà nó được tạo.

Để khôi phục bản sao lưu, hãy nhấp vào nút”Khôi phục”bên cạnh nó.

Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấn OK để tiếp tục quá trình sao lưu.

Cảnh báo công bằng: Nếu bạn khôi phục bản sao lưu từ tùy chọn Sao lưu, Rank Math sẽ không sao lưu cài đặt hiện tại của bạn và tất cả cài đặt hiện tại của bạn sẽ bị ghi đè. Nếu có khả năng từ xa rằng bạn sẽ cần đến cài đặt hiện tại của mình trong tương lai, hãy sao lưu cài đặt hiện tại rồi khôi phục cài đặt bạn muốn.

Bạn sẽ thấy thông báo thành công chỉ sau vài giây. Thông báo sẽ tự động bị loại bỏ sau vài giây, vì vậy hãy chú ý trong khi cài đặt đang được khôi phục.

Phần nhập khẩu plugin

Phần Trình nhập plugin được thiết kế để nhập SEO và một số cài đặt khác từ các plugin khác.

Nếu bạn đã cài đặt các plugin SEO khác và muốn nhập cài đặt của chúng vào Rank Math, bạn sẽ sử dụng phần Trình nhập plugin để thực hiện việc đó.

Rank Math cài đặt nhập và xuất 4
Rank Math cài đặt nhập và xuất 4

Mặc dù Phần Trình nhập plugin là một phần của Cài đặt xuất nhập, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về nó ở đây. Thay vào đó, bạn có thể tham khảo các bài hướng dẫn chuyên dụng để nhập SEO từ các plugin khác.

Di chuyển từ plugin Yoast SEO

Di chuyển từ plugin All In One SEO

Di chuyển từ plugin SEOPress

Nhập dữ liệu từ plugin Chuyển hướng

Nhập dữ liệu từ plugin Schema Pro

Nhập dữ liệu từ plugin All In One Schema

Nhập & Xuất CSV PRO

Ngoài việc nhập và xuất cài đặt của bạn, Rank Math còn cho phép bạn xuất siêu dữ liệu SEO của bài đăng, thuật ngữ và thậm chí cả người dùng sang tệp CSV. Điều này mang đến cho bạn cơ hội cộng tác với nhóm của mình sử dụng Google Trang tính hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa bảng tính nào bạn chọn và thực hiện bất kỳ thay đổi hàng loạt nào đối với siêu dữ liệu SEO của trang web của bạn.

Chúng tôi có một bài viết cơ sở kiến ​​thức chuyên dụng để giúp bạn tận dụng tính năng nhập và xuất CSV của Rank Math.

Kết luận

SEO tốt dựa vào thử nghiệm và dữ liệu. Tuy nhiên, nếu không có cách tiến hành thử nghiệm một cách an toàn, nỗ lực SEO của bạn sẽ không tiến xa được. Đó là lúc nhu cầu quản lý và theo dõi các thay đổi của bạn phát huy tác dụng.

Cài đặt Nhập và Xuất trong Rank Math cung cấp nhiều phương pháp để thay đổi, quản lý và khôi phục cài đặt SEO của bạn—bất kể những thay đổi đó lớn hay nhỏ. Sử dụng tính linh hoạt để làm lợi thế cho bạn và tối ưu hóa sự hiện diện tìm kiếm trên trang web của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ vấn đề nào chúng tôi đã thảo luận trong bài viết này hoặc bạn đang gặp phải bất kỳ vấn đề nào với Rank Math, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ. Chúng tôi luôn sẵn sàng 24×7, 365 ngày một năm và sẽ sẵn lòng giúp bạn giải quyết những vấn đề nhỏ nhất.

Xem thêm: Cách tự động đặt thuộc tính Alt và tiêu đề cho hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.