Một số hook cơ bản của Flatsome?Được xây dựng và phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu,nên Flatsome có một thiết kế rất chuyên nghiệp và hiện đại .Chính vì vậy mà nhu cầu chỉnh sửa Flatsome vô cùng nhiều, yêu cầu các bạn phải có 1 số kiến thức nhất định hook cơ bản của Flatsome.

1. Hook nằm ở phía trên cùng – header

Ở header của Flatsome có một hook tên là

  • Phía trước Header là: flatsome_before_header.
  • Phía sau Header là: flatsome_after_header.

Dưới đây là ví dụ, các bạn sẽ hiểu được phần nào. Mình viết trong file functions.php nhé:

function topheader(){
    echo   “<p style=’text-align:center’>Chào mừng bạn đến với Học Wordpress</p>”;
}
add_action(‘flatsome_before_header’,’topheader’);
function bottomheader(){
    echo   “<p style=’text-align:center’>Admin Học Wordpress</p>”;
}
add_action(‘flatsome_after_header’,’bottomheader’)

và đây là hình ảnh:

hook header flatsome
Một số hook cơ bản của Flatsome

2. Hook nằm ở vị trí dưới – footer

Tương tự như header đó là các hook:

flatsome_after_header,flatsome_before_footer mình không nhắc lại nữa nhé.

3.Hook woocommerce_product_description_heading

Đoạn code này giúp bạn thêm vào phần mô tả sản phẩm trong woocommerce.

function add_heading_custom($heading){
    return $heading = ‘Đây là phần mô tả ‘;
}
add_filter(‘woocommerce_product_description_heading’,’add_heading_custom’,100);
hook des flatsome

4.Hook flatsome_before_product_page

Hook này sẽ hiển thị ở ngay sau thẻ mở “main” của product.
function add_text_flatsome_before_product_page(){
    echo ‘<div class=”row”> Hook này sẽ hiển thị ở ngay sau thẻ mở “main” của product.</div>’;
}
add_action(‘flatsome_before_product_page’,’add_text_flatsome_before_product_page’);
hook prodcut flatsome
Một số hook cơ bản của Flatsome

5.Hook flatsome_after_product_page

Hook này sẽ hiển thị ở ngay sau thẻ đóng “main” của product.

function add_text_flatsome_after_product_page(){

    echo ‘<div class=”row”> Hook này sẽ hiển thị ở ngay sau thẻ mở “main” của product.</div>’;
}
add_action(‘flatsome_after_product_page’,’add_text_flatsome_after_product_page’);
4 3

Lời kết

Trên đây là một số hook cơ bản của Flatsome.

Nếu các bạn thấy hay có thể theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa nhé.

Hãy follow để nhận được những bài viết mới nhất : Congtyannhien