Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math

5/5 - (1 vote)

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math – Khi bạn đăng ký Rank Math, Rank Math sẽ gán cho bạn một tên người dùng dựa trên tên bạn đã nhập vào trường Tên hoặc tên trên tài khoản Facebook, Google hoặc WordPress mà bạn đã sử dụng để đăng ký.

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 1
Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 1

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn:

Bạn có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ Rank Math để thay đổi tên người dùng của mình. Trước khi làm như vậy, bạn có thể kiểm tra xem tên người dùng có sẵn và chưa được sử dụng hay không. Để làm điều đó, hãy sao chép URL bên dưới vào trình duyệt của bạn và thay thế usernamebằng tên người dùng bạn muốn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Enter.

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 2
Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 2

https://support.rankmath.com/users/username/

Lưu ý: Tên người dùng chỉ có thể chứa chữ cái và số. Chúng không thể chứa dấu cách hoặc ký tự đặc biệt.

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 3
Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 3

Nếu trình duyệt trả về thông báo”Rất tiếc! That page can’t be seek”lỗi như hình bên dưới nghĩa là tên người dùng đã có sẵn. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể mở một yêu cầu yêu cầu nhóm Hỗ trợ Rank Math thay đổi tên người dùng của bạn.

Nếu trình duyệt trả về trang Hồ sơ như hình bên dưới, điều đó có nghĩa là tên người dùng không có sẵn và bạn phải tạo một trang mới.

Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 4
Cách thay đổi tên người dùng của bạn trong Rank Math 4

Chúng tôi hy vọng bây giờ bạn có thể thay đổi tên người dùng của mình trong Rank Math. Nếu bạn có thắc mắc, chúng tôi luôn sẵn lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ tận tâm của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7, 365 ngày một năm…

Xem thêm: Tôi đã mua Rank Math PRO nhưng Rank Math vẫn hiển thị bản miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.