Tạo và quản lý vai trò người dùng trong WordPress

Rate this post

Cách tạo và quản lý vai trò người dùng trong WordPress?

WordPress
đã là một lựa chọn phổ biến cho các trang web cần hệ thống quản lý nội dung (Content Management System – CMS). Giống như các CMS khác, WordPress cung cấp các vai trò người dùng được xác định trước để đáp ứng các yêu cầu của quản trị viên và người quản lý trang web.
Hầu hết chủ sở hữu trang web không biết rằng họ có thể cung cấp quyền truy cập hạn chế vào cho những người dùng cụ thể. Hành động này đảm bảo rằng chỉ một nhóm người dùng cụ thể mới có quyền truy cập vào các khu vực và tùy chọn bảng điều khiển quản trị cụ thể. Vai trò người dùng WordPress cũng giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra bất kỳ tai nạn nào có thể làm hỏng toàn bộ trang web.

Tạo và quản lý vai trò người dùng trong WordPress
Tạo và quản lý vai trò người dùng trong WordPress

Vai trò của người dùng trong WordPress

Vai trò là tên của nhóm người dùng sẽ hiển thị trong Bảng điều khiển quản trị viên WordPress của bạn và với mỗi vai trò này sẽ cung cấp từng khả năng khác nhau. Quản trị viên có thể toàn quyền kích hoạt hoặc vô hiệu hoá các vai trò này.

WordPress sẽ có năm vai trò người dùng chính.

 • Quản trị viên/Quản lý – Administrator: Có tất cả các đặc quyền quản trị.
 • Biên tập viên – Editor: Có thể tạo, chỉnh sửa, xuất bản các bài đăng của họ và người dùng khác.
 • Tác giả – Author: Chỉ có thể tạo, chỉnh sửa, xuất bản các bài đăng của họ.
 • Cộng tác viên – Contributor: Có thể tạo, chỉnh sửa bài đăng của họ nhưng không thể xuất bản chúng.
 • Thành viên đăng ký – Subscriber: Chỉ có thể quản lý hồ sơ của họ.

Bạn có thể tìm thấy các quyền WordPress của mình ngay trong Trang tổng quan của mình.

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị WordPress của bạn, điều hướng đến UsersAll users.

Bạn có thể thấy các vai trò WordPress hiện tại có sẵn trên trang web của mình:

thay đổi vai trò người dùng

Cacsu tạo các vai trò WordPress mới

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa vai trò người dùng WordPress theo cách thủ công

WordPress cho phép bạn loại bỏ các vai trò người dùng mặc định và tạo các vai trò tùy chỉnh bằng cách gán các đặc quyền / khả năng hạn chế cho các nhóm người dùng cụ thể (Role).

Xóa vai trò người dùng mặc định

Mình sẽ bắt đầu bằng cách loại bỏ các vai trò hiện có. Hãy nhớ rằng WordPress, theo mặc định, có năm vai trò. Và đối với hướng dẫn này, mình sẽ xóa tất cả các vai trò người dùng ngoại trừ Quản trị viên. Mình sẽ sử dụng hàm remove_role() để loại bỏ vai trò. Sao chép đoạn code sau và dán vào cuối tệp function trong theme hoặc child theme của bạn.

remove_role( 'subscriber' );
remove_role( 'editor' );
remove_role( 'contributor' );
remove_role( 'author' );

Để xác minh rằng tất cả các vai trò người dùng WordPress được đề cập đã bị xóa, hãy điều hướng đến UserAll users.

Bạn có thể thấy rằng ngoại trừ Quản trị viên, tất cả các vai trò mặc định của WordPress đã bị xóa.

xóa vai trò người dùng

Tạo vai trò người dùng mới

Đối với hướng dẫn này, mình sẽ tạo hai vai trò người dùng mới với các quyền người dùng WordPress bên dưới.

Người kiểm duyệt – Moderator: Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xuất bản của họ và các bài đăng của người dùng WordPress khác.

Thành viên mới – Newbie: Người dùng chỉ có thể chỉnh sửa hồ sơ của họ và tạo bài đăng mới.

Để thêm các vai trò người dùng WordPress tùy chỉnh này, mình sẽ sử dụng hàm add_role() gốc với cú pháp sau:

 • $role: Tên riêng của vai trò.
 • $display_name: Tên được hiển thị trong Bảng điều khiển quản trị WordPress.
 • $capabilities: Khả năng của vai trò.

Moderator

Vai trò này có quyền tạo, chỉnh sửa, xuất bản bài đăng của riêng họ và của người dùng WordPress khác. Sao chép code sau và dán vào cuối file functions.php trong theme hoặc child theme của bạn.

add_role('moderator', __(
  'Moderator'),
  array(
    'read'       => true, // Allows a user to read
    'create_posts'   => true, // Allows user to create new posts
    'edit_posts'    => true, // Allows user to edit their own posts
    'edit_others_posts' => true, // Allows user to edit others posts too
    'publish_posts'   => true, // Allows the user to publish posts
    'manage_categories' => true, // Allows user to manage post categories
    )
);

Newbie

Vai trò này chỉ có thể chỉnh sửa hồ sơ của họ và tạo các bài đăng mới. Để thêm vai trò này, hãy sao chép code sau và dán vào cuối file functions.php trong theme hoặc child theme của bạn.

add_role('newbie', __(
  'Newbie'),
  array(
    'read'      => true, // Allows a user to read
    'create_posts'  => true, // Allows user to create new posts
    'edit_posts'   => true, // Allows user to edit their own posts
    )
);

Chỉ định vai trò “thành viên mới” cho người dùng

Để gán vai trò mới cho người dùng, hãy điều hướng đến Trang tổng quan WordPress → UsersAll users và làm theo hướng dẫn bên dưới.

Mình đã chỉ định một vai trò Newbie cho người dùng, “Dicaprio.” Bạn có thể thấy (từ hình ảnh bên dưới) rằng khi anh ấy đăng nhập và truy cập Trang tổng quan, anh ấy sẽ có các đặc quyền bị hạn chế.

thêm người dùng 1

Bây giờ, bạn sẽ có thể cài đặt mặc định vai trò Newbie cho mọi khách truy cập đăng ký mới trên website của mình.

cài đặt chung

Lời kết

Mặc dù hơi dài nhưng đây là cách nhanh nhất để tạo ra 1 vai trò mới trong quản trị của WP. Chúc các bạn thực hành thành công!

Nếu các bạn thấy hay và có ích thì hãy theo dõi Congtyannhien để biết thêm nhiều kiến thức mới nha.

Hãy follow fanpage để nhận được những bài viết mới nhất nhé : Congtyannhien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.