Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

5/5 - (1 vote)

Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

Rank Math tự động thêm thuộc tính UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận. Nhưng nếu bạn muốn ngăn Rank Math thêm thuộc tính này vào các liên kết thì trong bài viết cơ sở kiến thức này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó.

Hãy bắt đầu bằng cách hiểu thuộc tính UGC là gì.

Thuộc tính UGC là gì?

Thuộc tính UGC (nội dung do người dùng tạo) cho phép các công cụ tìm kiếm hiểu rằng một số siêu liên kết nhất định không được xác nhận về mặt biên tập. Thẻ UGC cũng thông báo cho Google rằng liên kết được bao gồm trong nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như nhận xét của người dùng hoặc bài đăng trên diễn đàn và làm rõ rằng liên kết đó không phải là quảng cáo.

Dung-them-rel-UGC-noi-dung-do-nguoi-dung-tao-vao-cac-lien-ket-trong-phan-binh-luan
Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

Thuộc tính UGC (‘nội dung do người dùng tạo’) trông như sau:

Example UGC text

Liên kết UGC hoạt động tương tự như liên kết nofollow . Họ cũng thông báo cho Google không theo dõi hoặc bỏ phiếu cho liên kết cụ thể đó.

Ảnh hưởng của thuộc tính UGC đến SEO

Cả thuộc tính UGC và thuộc tính nofollow đều không vượt qua bất kỳ cơ quan nào và sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng SEO.

Thuộc tính UGC cho phép quản trị viên web chứng minh rằng họ không kiểm soát hoặc xác nhận các siêu liên kết cụ thể trên trang web của họ, đặc biệt là từ nội dung do người dùng tạo như nhận xét và bài đăng trên diễn đàn.

Dung-them-rel-UGC-noi-dung-do-nguoi-dung-tao-vao-cac-lien-ket-trong-phan-binh-luan
Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

Làm cách nào để ngừng thêm rel=”ugc” vào liên kết trong nhận xét?

Theo thông báo của Google vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, chúng tôi đã thêm thuộc tính UGC vì các liên kết trong nhận xét đều do người dùng tạo.

WordPress 5.3 đã giới thiệu các chức năng mới để thêm thuộc tính UGC vào các liên kết và triển khai chúng trong phần bình luận, do đó bạn không cần phải lo lắng về thuộc tính này nữa.

Việc này đặc biệt quan trọng đối với các trang web cho phép người dùng đóng góp nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như các phần bình luận.

Nếu bạn vẫn muốn xóa thuộc tính, vui lòng thêm mã bộ lọc sau vào chủ đề của bạn:

add_filter( ‘rank_math/frontend/add_ugc_attribute’, ‘__return_false’ );

Dung-them-rel-UGC-noi-dung-do-nguoi-dung-tao-vao-cac-lien-ket-trong-phan-binh-luan
Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

Kết luận

Và thế là xong! Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách ngừng thêm rel=’ugc’ vào các liên kết trong nhận xét – chúng tôi luôn sẵn lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ tận tâm của chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7, 365 ngày một năm …

Dung-them-rel-UGC-noi-dung-do-nguoi-dung-tao-vao-cac-lien-ket-trong-phan-binh-luan
Dừng thêm rel=UGC (nội dung do người dùng tạo) vào các liên kết trong phần bình luận

Xem Thêm: 4 Cách tạo lại bảng cơ sở dữ liệu trong rank math

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.