Tạo Sidebar trong wordpress sẽ giúp website linh động hơn. Giúp khách hàng có thể thay đổi một số thành phần cuả website mà không cần phải vào code.Cũng tương tự như menu trong wordpress sidebar mặc định sẽ không hiển thị, chúng ta phải vào code để đăng ký cũng như hiển thị. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo và hiển thị nó.

Tạo sidebar trong wordpress

Hướng dẫn tạo sidebar và get sidebar trong wordpress
Hướng dẫn tạo sidebar và get sidebar trong wordpress

Để vào phần quản lý sidebar các đi theo luồng sau: Vào admin -> Giao diện -> widget

Mặc định khi tạo theme thì phần sidebar của website chưa hiển thị. Chúng ta phải đi đăng ký các vị trí hiển thị của sidebar.

Để đăng ký vị trí hiển thị sidebar trong wordpress, các bạn dùng đoạn code sau chèn file functions.php của theme đang sử dụng nha.

if (function_exists('register_sidebar')){
    register_sidebar(array(
    'name'=> 'Cột bên',
    'id' => 'sidebar',
));
}

Hàm register_sidebar là hàm dùng để đăng ký 1 vị trí hiển thị sidebar. Hàm này có 2 tham số là:

  • Name => Tên hiển thị sidebar trong wordpress
  • ID => ID của sidebar, id này dùng để get dữ liệu của sidebar ra ngoài giao diện

Sau khi đăng ký các bạn vào: Admin -> giao diên -> widget sẽ thấy như hình phía dưới là thành công.

Hướng dẫn tạo sidebar và get sidebar trong wordpress
Hướng dẫn tạo sidebar và get sidebar trong wordpress

Thêm nội dung cho sidebar

Một sidebar sẽ chứa nhiều widget. Mặc định wordpress đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều widget. Số lượng widget ở đây phụ thuộc vào website bạn có cài nhiều plugin hỗ trợ widget hay không. Trong bài sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo 1 widget đơn giản.

Để thêm nội dung cho widget, mình đã có viết sẵn 1 bài về vấn đề này rồi bạn có thể xem tại đây: Cách chèn widget vào website.

Get nội dung sidebar trong wordpress

Để get nội dung sidebar các bạn dùng đoạn code sau chèn vào vị trí cần hiển thị sidebar của theme đang sử dụng nhé.

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('sidebar') ) : ?><?php endif; ?>

Đoạn code trên kiểm trả xem có khai báo sidebar không, nếu có dùng hàm dynamic_sidebar() để get sidebar. ‘sidebar‘ là ID của sidebar được khai báo trong quá trình tạo sidebar.

Lời kết:

Hôm nay Congtyannhien đã giới thiệu chức năng tạo sidebar cũng như là get sidebar trong wordpress. Nội dung kiến thức của bài này khá đơn giản.

Nếu các bạn cần hỗ trợ thì cứ liên hệ Congtyannhien nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ bài viết của An Nhiên nhé !