Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Maldet (phần 1)

5/5 - (2 votes)

Maldet là gì?

Madlet là lên viết tắt thường được sử dụng của Linux Malware Detect (LMD), một trình quét phần mềm độc hai cho Linux được phát hành theo giấy phép GNU GPLv2.

Điều làm cho Maldet trở nên độc đáo là nó được thiết kế dựa trên các mối đe doa phải đối mặt trong môi trường shared hosting. Maldet hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu các mối đe doạ được thu thập từ các hệ thống cảnh báo để trích xuất các phần mềm độc hại đang được sử dụng trong các cuộc tấn công và tạo signatures để phát hiện các cuộc tấn công tương tự.

Cách cài đặt Maldet

 1. Đăng nhập vào server dưới quyền root.
 2. Tải tệp cài đặt Maldet bằng lệnh dưới đây:wget https://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
  1 1
 3. Sau khi tải xong, tiến hành giải nén file:tar -xvf maldetect-current.tar.gz gjfdghdfghdfgh
 4. Cd vào thư mục vừa giải nén và chạy tên install.sh vừa cài đặtcd /maldetect-1.x.x uowerjlk./install.shlkoipquw
 5. Tiến hành update,Để cập nhật Maldet, chạy lệnh dưới đây:maldet -u 0411202201Để đảm bảo hiệu suất tối ưu khi chạy maldet -u, chạy tiếp lệnh sau:maldet -d0411202202

  Chạy Quét với Maldet

  Để chạy Maldet, hãy sử dụng lệnh maldet -a /path...

  tyitrhjfg Khi chạy xong lệnh trên, maldet sẽ tiến hành quét ở đường dẫn chỉ định.

  Để xem event_log và trạng thái quét, chạy lệnh dưới đây:

  tail /usr/local/maldetect/logs/event_log

  0411202204

  Để hiển thị tất cả report được tạo bởi Maldet, chạy lệnh dưới đây:

  maldet --report list

  0411202205
 6. Khi maldet hiển thị toàn bộ report list, ta có thể kiểm tra chi tiết của từng log bằng SCANID như lệnh dưới đây:maldet --report 221101-1022.22752Khi nhập xong SCANID cần tra cứu, cửa sổ sẽ hiện thông tin chi tiết như dưới đây:0411202206Công ty An Nhiên Chúc các bạn thành công và không bị dính virut, malware nhé !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.